foto / Tomáš Souček

Cesta udržuje lidi a věci v pohybu, spojuje nás s krajinou a ve stejnou chvíli nás od ní izoluje. Záleží na vnímavosti, s níž ji procházíme, a na naší odvaze cestu občas opustit.

The journey keeps people and things in motion, connects us to the landscape and isolates us from it at the same time. Our sensitivity when taking the path matters, and so does our bravery to leave it sometimes.

jehličí, vodní sklo / needles, water glass
450 × 90 cm