Zahrady

Krajina se neustále proměňuje a to jak ta volná, tak zemědělská, vesnická nebo příměstská. Někdy jedna prorůstá druhou. V české zemědělské krajině nastaly v 50. letech zásadní změny slučováním menších polí ve větší užitné plochy. V městská krajina prošla změnami podobě industrializace příměstských ploch a na vesnici došlo k proměně způsobu využití pozemků přiléhajících k rodinným domům. Zvětšování a slučování zemědělských ploch nás postupně zbavilo nutnosti pěstovat si suroviny pro naši obživu na své zahradě nebo poli a tak nám dalo možnost tyto plochy využívat jinak. Užitná zahrada ustupuje okrasné a my si tak můžeme přetvářet prostor kolem našich obydlí ve venkovní obdobu toho co jsme začali uvnitř.

šest tisků 50 x 70, dřevěný rám, sklo

Gardens

Landscape is constantly changing it is doesn’t matter if it is natural, agricultural or urban. Sometimes it is all get through each other. Agricultural landscape started its change in 50’s in Central and Eastern Europe. Small fields has been merged and producing more crops for cities and also more and more for villages. Today people don’t need to grow their own vegetable, fruits etc. they don’t even have a time to do that. In this case a places around our houses/gardens are changing. It loses fertile charcter and changing into continuation of our living-rooms.

six framed prints 50 x 70