Smrdět kouřem / Stink by smoke

,,Člověk je jediné zvíře, které je cítit kouřem. “ | E. T. Seton
Oslava ohně, rituálů a práce, řádu a zvyků.

Man is the only animal that is smell of smoke.” | E. T. Seton
Celebration of fire, ritual and work, order and habits.