Nugety

,,Udržujeme přírodu naživu pod podmínkou, že nás nezklame”
David Zábranský

Signifikantní tvar zlaté cihly, tak jak jej známe zejména z komiksové stylizace v sobě komprimuje množství informací odkazujících především k ekonomice. Ta mám dnes ve světě úzké spojení prakticky se vším včetně prostředí ve kterém žijeme. To je v tomto případě zastoupeno přírodními materiály a dochází tím k velmi intimnímu propojení odvětví lidské činnosti, které stojí na počátků nekonečných rozepří. V případě důsledného použití místně specifických materiálů jsme odkazování k myšlenkám lokálních ekonomik, ke kterým se v době krizí globální ekonomiky (ikdyž nesměle) vracíme.

vodní sklo, jehličí

Nuggets

Variable installation based on amount of small objects based on ,,golden brick,, shape. Bricks are formed of natural materials found on the area they have been formed. Brick on attached photos are made of spruce needles commonly growing in Czech republic. Artwork is inspired by quote “We keep nature alive in condition that it will not disappoint us.” by young czech writer David Zábranský. Shape of the bricks and use of local natural material strongly refers to the economical issues and contemporary tendencies to local economics. It is connecting venues oftenly standing on the begining of the fights between financial and ecological interests. Finaly all this issues are merged into one peacefull object with its inner stress.

sodium silicate, needles